header

MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. mai 2012 kjøpt 2 090 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,50. Etter dette har Stiftelsen 739 420 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12