MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. mai 2012 kjøpt 6 752 aksjer i Veidekke til kurs kr 42,4638. Etter dette har Stiftelsen 598 110 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12