Milliardresultat for Veidekke i 2015

Veidekke fortsatte den gode utviklingen i fjerde kvartal, og for hele 2015 endte omsetningen på 24,5 milliarder og resultatet på drøyt 1 milliard kroner. - 2015 var et godt år med fremgang for Veidekke. Vi har styrket våre posisjoner ved oppkjøp, vi har en kraftig økning i ordrereserven, vi har et sterkt boligsalg og en solid finansiell stilling. Dette gir oss god fart inn i 2016, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal 2015 ble 7,3 milliarder kroner (6,6 i fjerde kvartal 2014) og resultat før skatt ble 376 millioner kroner (368). Det gir en resultatmargin på 5,1 % (5,6 %). For hele 2015 ble omsetningen 24,5 milliarder kroner (23,9). Resultatet før skatt ble 1 043 millioner kroner (967), og resultatmarginen 4,3 % (4,1). Samlet ordrereserve var ved årsskiftet 24,8 milliarder kroner (16,8). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje (IFRS) ble kr 5,7 (6,3) for året. Veidekkes styre foreslår å øke utbyttet til 4,00 kroner pr aksje for 2015 fra 3,50 kroner i 2014.

- For entreprenørvirksomheten har det vært gjennomgående høy aktivitet i fjerde kvartal. Vekst og volumøkning har særpreget byggvirksomheten, mens vi ser god lønnsomhets­forbedring i anleggsdelen, forteller Giske.
Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksom­het i 2015 ble på 19,8 milliarder kroner (18,5), og resultatet 644 millioner kroner (549). Ordrereserven økte med 50 %, og var ved kvartalsslutt 23,7 milliarder kroner (15,8).

- Boligsalget har vært høyt både i Norge og Sverige, spesielt i hovedstadsområdene. Med høy salgsgrad, særlig i Sverige, jobbes det derfor for å få nye prosjekter ut i markedet, fortsetter Giske.
I eiendomsvirksomheten var omsetningen for 2015 på 2,1 milliarder kroner (2,3) og resultatet 306 millioner kroner (280). Veidekke solgte 1804 boliger i året til en totalverdi på 6,5 milliarder kroner. Veidekkes andel utgjorde 1416 boliger (770). Ved kvartalsslutt var det totalt 2 381 boliger i produksjon hvor Veidekkes andel var 1 739, og salgsgraden var hele 90 % (82).

For industrivirksomheten har det også vært et godt kvartal. Høy aktivitet og effektiv drift innen både asfalt, pukk og grus har gitt solide resultater. Omsetningen i Veidekke Industri ble for 2015 4,0 milliarder kroner (4,1), og resultat før skatt på 190 millioner kroner (210). Resultatet er imidlertid påvirket av svak lønnsomhet i Drift og Vedlikehold.

- I Veidekke har vi jobbet systematisk med å bedre sikkerheten i prosjektene våre. Derfor er det ekstra hyggelig å se en nedgang i antall skader på 22 % det siste året, avslutter Giske.
H-verdien (antall skader pr. million arbeidstimer) var 4,5 (4,7), mens sykefraværet ligger stabilt lavt på 3,9 % (4,0 %). Tallene er for de siste 12 måneder pr. fjerde kvartal.

Det vises til styrets rapport for fjerde kvartal 2015 for ytterligere informasjon.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, terje.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 91 31 10 00, grete.nykkelmo@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 4 kvartal 2015 pdf