Nøkkelinformasjon for foreslått kontantutbytte

Styret i Veidekke ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen 5. mai 2021 å utbetale et utbytte på kroner 5,75 per aksje for regnskapsåret 2020.

Utbyttebeløp: 5,75 per aksje

Annonsert valuta: Norske kroner

Siste dag inklusive: 5. mai 2021

Ex-dato: 6. mai 2021

Record date (eierregisterdato): 7. mai 2021

Betalingsdato: 19. mai 2021

Vedtaksdato: 5. mai 2021

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, telefon +47 90 75 90 58
 

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.