Ny konsernsjef på plass i Veidekke

Som tidligere kunngjort, har Arne Giske (56) i dag tatt over som konsernsjef i Veidekke ASA etter Terje R. Venold. Den nye konsernledelsen er også klar, men de to siste medlemmene tiltrer 1. september.

I tillegg til Arne Giske består Veidekkes konsernledelse av:

  • Dag Andresen (51), som fortsetter som leder for Veidekke Entreprenør AS
  • Jørgen Wiese Porsmyr (41),  konserndirektør med ansvar for Veidekke Industri AS og Veidekke Eiendom AS, fungerende CFO fram til 1. september
  • Per-Ingemar Persson (57), som fortsetter som ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Sverige og Danmark, og blir landansvarlig for hele Sverige ved at Veidekke Bostad AB nå inngår i hans ansvarsområder
  • Terje Larsen (52), konserndirektør, CFO og ansvarlig for IT, innkjøp og strategi (tiltrer 1. september)
  • Hege Schøyen Dillner (45), konserndirektør stab, med ansvar for HR, HMS og miljø, samt kommunikasjon og juridisk (tiltrer 1. september) 

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, grete.nykkelmo@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12