Ny låneavtale og økte kredittrammer

Veidekke ASA har i dag signert ny låneavtale med DNB Bank ASA. Avtalen omfatter en kredittramme på 3,1 mrd. kroner, med forfall 2. november 2015. Den nye avtalen erstatter tilsvarende avtale fra 2005, men rammen er nå forhøyet med 1 mrd. kroner.

Veidekke forventer vekst innen både entreprenør- og eiendomsvirksomheten i årene som kommer og ønsker derfor å ha høy finansiell fleksibilitet. Avtalen med DNB, inklusive økningen i kredittrammen, gir et godt grunnlag for å realisere denne vekststrategien.

Veidekke har inngått en Nibor-basert låneavtale med en avtalt lånemargin. Lånemarginen reforhandles årlig, første gang i november 2012. Pr i dag er det trukket 0,8 mrd. kroner på kredittrammen, slik at ledige lånerammer for Veidekke er 2,3 mrd. kroner. Veidekke står fritt til å emittere sertifikater i låneperioden og således bruke kredittrammen som en garantifasilitet.

Kontaktpersoner:
CFO: Jørgen W. Porsmyr, 907 59 058
Finansdirektør: Jørgen G. Michelet, 917 43 856
Assisterende finansdirektør: Christopher M. Bjerke, 995 81 802

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12