Ny pensjonsordning gir positiv resultateffekt i 4. kvartal

Veidekke ASA planlegger en forandring i pensjonsordingen for norske medarbeidere under 57 år. Endelig vedtak ventes å bli truffet av Veidekkes styre i desember. Dette innebærer en overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert ordning, og endringen vil gi en regnskapsmessig gevinst opp mot 190 MNOK i 4. kvartal.

Det vil bli gjort et gevinst-/tapsoppgjør i forbindelse med avviklingen av gammel ordning. Foreløpige beregninger viser en regnskapsmessig gevinst på opp mot 190 MNOK. Ansatte som skal over til ny ordning, vil få utstedt fripoliser for tidligere opptjente rettigheter. Arbeidet frem mot valgt løsning er gjort i et nært samspill med selskapet tillitsvalgte. Den nye ordningen vil ha innskuddssatser på 5 % av lønn opp til 6G og 8 % av lønn opp til 12 G.

Forandringen kommer som følge av en forventet endring i reglene for tjenestepensjonsordning og innføring av nye regler for regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger, som trer i kraft 1. januar 2013.

Den nye ordningen gir finansiell forutsigbarhet for selskapet. Regnskapsstandarden krever at pensjonsforpliktelsene skal regnskapsføres til virkelig verdi. Foreløpige beregninger viser at Veidekke ASA må nedjustere egenkapitalen med 300 MNOK i 1. kvartal 2013 i forbindelse med innføringen av de nye reglene.

 For mer informasjon, kontakt:
Konserndirektør, CFO, Jørgen Wiese Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf 21 05 77 22 / 91 74 38 56, jorgen.michelet@veidekke.no
Konserndirektør kommunikasjon Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 18 milliarder kroner (2011) og 6.500 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.


 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12