Nye kontrakter på Oslo Lufthavn

Veidekke Entreprenør har de siste dagene skrevet avtaler om to nye oppdrag for Oslo Lufthavn AS verdt til sammen 293 millioner kroner ekskl. mva. Det ene oppdraget er å bygge vei og bro ved hovedterminalen, det andre er arbeider i forbindelse med bygging av en ny taksebane og forlengelse av en annen.

Den største kontrakten er på 200 millioner kroner og gjelder 120 meters forlengelse av broen utenfor hovedterminalen på OSL, langs fasaden til det nye sentralbygg vest. En ny rampe fra nedre nivå og en ny bro fra øvre nivå skal koble det nye vegsystemet til eksisterende bro over jernbanen i syd. Byggearbeidene starter opp i april 2014 og skal avsluttes juli 2016.

Den andre kontrakten er på 93 millioner kroner for bygg- og anleggsarbeider i forbindelse med forlengelse av taksebane Tango og bygging av ny taksebane Bravo. I tillegg inneholder kontrakten arbeider med å bygge innkjøring til ny Norwegian-hangar. Disse arbeidene starter primo april og skal avsluttes allerede i oktober.

- Det er definitivt en fordel at det kommer inn entreprenører som har erfaring fra å jobbe på flyplasser. Vi bygger samtidig som vi skal drive en operativ flyplass, og setter derfor høye krav til sikker trafikkavvikling og at kapasiteten ikke berøres i særlig grad. Da er det godt å ha folk som har vært her før, og vi har god erfaring med Veidekke, sier Nic Nilsen, administrerende direktør i Oslo Lufthavn AS.

 - Det er en stor tillit å bli valgt til slike jobber. Her oppe har vi meget kompetente folk allerede som har lang erfaring med å jobbe under krevende forhold, slik det er å jobbe på en flyplass i full drift. Begge parter har et sterkt ønske om å involvere den andre parten fordi man vet at det gir en meget god effekt, så her gleder vi oss til å sette i gang, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Petter Bakke, tlf 92 68 47 47, petter.bakke@veidekke.no

Prosjektleder Halvor Nordbø, tlf 90 97 85 18, halvor.nordbo@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Fra venstre_ Nic Nilsen og Dag Andresen signerer kontrakt pdf