Nye oppdrag for Veidekkes baneavdeling

Veidekke Entreprenørs baneavdeling har blitt tildelt en ny kontrakt av Jernbaneverket Utbygging i forbindelse med brannsikring i Oslotunnelen. Kontrakten gjelder bygging av nytt røykventilasjonsanlegg og er verdt 140 millioner kroner ekskl. mva. I løpet av kort tid har baneavdelingen i Veidekke fått oppdrag på nærmere en kvart milliard kroner.

Dette er den andre store kontrakten Jernbaneverket har tegnet med Veidekke Bane på arbeider i Oslotunnelen i løpet av kort tid. Rett før jul ble det også underskrevet kontrakt på 96 millioner kroner for utførelse av ny brannvannsledning gjennom hele Oslotunnelen. I tillegg fikk Veidekke nylig en mindre avtale om forberedende arbeider som startes opp i disse dager på Høvik stasjon.

- Det er ekstra gledelig at Veidekke Bane har klart å nå frem i konkurransen om disse oppdragene, da det tradisjonelle vedlikeholds- og fornyelsesmarkedet for jernbanetekniske fag har sterkt reduserte bevilgninger for inneværende år. Med disse kontraktene har vi sikret kontinuerlig drift og et godt grunnlag for vår videre satsning innenfor det spennende jernbanemarkedet", sier avdelingsleder Jarle Røe.

Oppdragene i Oslotunnelen går i korthet ut på å etablere ca 4 km med ny 200 mm vannledning i rustfritt stål med uttak hver 100 meter, i tillegg til tre pumpestasjoner.
Videre skal det leveres og monteres 49 vifter med 150 meters mellomrom, inkludert tilhørende høy- og lavspenningsinstallasjoner.

Pressebilde til saken
  
For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Veidekke Bane, Jarle Røe, tlf 900 88 656, jarle.roe@veidekke.no
Distriktsleder Jon Sørby i Veidekke, tlf 901 34 254, jon.sorby@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12