header

Nytt anleggsoppdrag for Veidekke i Stockholm

Veidekke Entreprenad har fått i oppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) å utføre grunn- og betongarbeider for et nytt trikkedepot på Lindingö utenfor Stockholm. Oppdraget er verdt 150 millioner svenske kroner ekskl. mva.

- Det er hyggelig at vi har fått tillit og mulighet til å videreutvikle det gode samarbeidet vi tidligere har hatt med SL. Vi hadde et stort oppdrag i forbindelse med byggingen av Tvärbanan i Stockholm for et par år siden (ca 440 mill. SEK). Og vi synes det er veldig positivt at vår samarbeidsmodell blir satt pris på og foretrukket, sier prosjektleder Anders Bergsten i Veidekke Entreprenad Anläggning Öst.

Det nye trikkedepotet blir liggende ved AGA stasjon og skal dimensjoneres for å huse 30 bytrikker som skal trafikkere Lidingöbanen. Byggestart er i april, og Veidekkes del av prosjektet skal ferdigstilles i mai 2015.

Pressebilder 

For mer informasjon kontakt:
Marcus C Nilsson, regionssjef Veidekke Entreprenad Anläggning Öst, +46 768 40 05 56
Anders Bergsten, prosjektleder Veidekke Entreprenad Anläggning Öst, +46 768 40 11 66
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Pressebilde pdf