OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 1. KVARTAL 2013

Veidekke vil presentere resultatene for 1. kvartal 2013 tirsdag 7. mai kl 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svar sesjon simultanoversettes til engelsk og kan sees via webcast på www.veidekke.no. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Selskapet vil annonsere 1. kvartalstallene på selskapets generalforsamling mandag 6. mai, kl 1700.

Påmelding til presentasjonen tirsdag 7. mai kan sendes ir@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 21 05 77 84.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12