header

OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 1. KVARTAL 2014

Veidekke vil presentere resultatene for 1. kvartal 2014 torsdag 8. mai kl 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Presentasjonen kan sees via webcast på www.veidekke.no. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Selskapet vil annonsere 1. kvartalstallene på selskapets generalforsamling onsdag 7. mai, kl 1700.

Påmelding til presentasjonen torsdag 8. mai kan sendes anita.pettersen@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 996 45 414.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12