OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 3. KVARTAL 2014

Veidekke vil presentere resultatene for 3. kvartal 2014 torsdag 6. november kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Presentasjonen kan sees via webcast på www.veidekke.no. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Påmelding til presentasjonen torsdag 6. november kan sendes anita.pettersen@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 996 45 414.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12