OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER FOR 4. KVARTAL 2013

Veidekke vil presentere resultatene for 4. kvartal 2013 torsdag 13. februar kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via webcast på http://no.veidekke.com/ir/ og vil bli simultanoversatt til engelsk. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web. Påmelding til presentasjonen torsdag 13. februar kan sendes anita.pettersen@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 996 45 414.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12