header

Økt aktivitet og godt resultat i Veidekke

Veidekke økte omsetningen i andre kvartal med 9 % sammenlignet med fjoråret. Ordrereserven har økt med 14 % hittil i år. "Resultatene viser god utvikling innen boligmarkedet, men også marginpress for entreprenørvirksomheten. Alt i alt gir andre kvartal et godt grunnlag for Veidekkes videre utvikling", sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. 

Veidekkes omsetning i andre kvartal var 4 634 MNOK (4 327 MNOK i 2010). Resultatet før skatt ble 390 MNOK (163 MNOK). Resultatet pr aksje ble kr 2,40 (kr 0,90). Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 13,9 mrd. NOK (12,3 mrd. NOK). (NB: Tallene er hentet fra segmentregnskapet)

Entreprenørvirksomheten
Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet fortsatte i andre kvartal, og Veidekkes ordrereserve økte med 8 % i løpet av kvartalet. I den norske virksomheten er resultatet preget av fortsatt marginpress samt nedskrivning på et større prosjekt. I Sverige økte både omsetningen med 30 % og resultatmarginen ble 3,2 %. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble i andre kvartal 3 672 MNOK (3 294 MNOK) og resultatet 73 MNOK (110 MNOK).

Eiendomsutvikling
I boligmarkedet har den gode utviklingen fra 2010 fortsatt, særlig i de store byene. For Veidekke har dette gitt en markant aktivitetsøkning og resultatforbedring. I tillegg fikk Veidekke en resultateffekt på 133 MNOK gjennom kjøpet av Bouwfonds (NL) aksjer i Bouwfonds Veidekke AB. Antall boliger i produksjon ved kvartalets utgang var 1 158 (614), og i alt solgte Veidekke Eiendom 178 boliger i løpet av årets andre kvartal (159). Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i andre kvartal endte på 377 MNOK (306 MNOK) og resultatet ble 177 MNOK (13 MNOK).

 

Industri
Samlet omsetning i Veidekke Industri i andre kvartal ble 827 MNOK (849 MNOK), mens resultatet ble 161 MNOK (48 MNOK). Salget av Veidekke Gjenvinning ble gjennomført i juni måned og ga en resultateffekt på 109 MNOK. Innen asfaltområdet gikk omsetning og resultat noe ned, noe som ble kompensert av virksomheten innenfor pukk- og grus og veivedlikehold..

 

HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge i andre kvartal var 5,7 % (5,5 %), mens det i Sverige var 3,6 % (3,1 %) og i Danmark 2,1 % (2,5 %). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr million arbeids­timer) endte på 5,7 (5,4) i andre kvartal.

Det vises også til styrets rapport for andre kvartal 2011 som er vedlagt denne pressemelding.

Rapport 2. kvartal 2011

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 90 58 23 23, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

 

 

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2011 pdf