Omsetningsvekst i et mer krevende marked

Veidekke omsatte for NOK 7,1 milliarder i årets første kvartal, som er en økning på
9 % fra første kvartal i 2017. Resultat før skatt var NOK -11 millioner, mot NOK 47 millioner i samme kvartal i fjor. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på
NOK 31,9 milliarder, etter en samlet ordreinngang på NOK 6,7 milliarder. Resultatet
per aksje i henhold til segmentregnskapet var NOK -0,1 (0,3).

Veidekkes entreprenørvirksomhet omsatte for NOK 6,5 (5,8) milliarder i første kvartal, en økning på 11 % fra første kvartal i fjor. Økningen kom hovedsakelig i Norge. Resultatet før skatt var på NOK 158 millioner, opp fra NOK 112 millioner i den tilsvarende perioden i 2017. Resultatmarginen i kvartalet økte til 2,4 % fra 1,9 % for ett år siden.

- Omsetning og resultat i den norske entreprenørvirksomheten er forbedret, i hovedsak
på grunn av høy aktivitet i byggvirksomheten på Østlandet. Den svenske entreprenør­virksomheten har styrket både resultat og margin fra i fjor, og den danske virksomheten
har opprettholdt god lønnsomhet og har økt sin ordrereserve. Ordreinngangen i kvartalet
var god i alle tre land, og konsernets ordrereserve er solid. I både Norge og Sverige ser vi at prosjektporteføljen dreies mot yrkesbygg, sier Giske.

Resultat før skatt i eiendomsvirksomheten var NOK 72 millioner, mot NOK 135 millioner
i samme kvartal i fjor. Resultatnedgangen var størst i den svenske virksomheten. Veidekke solgte 152 boliger i første kvartal, hvorav selskapets andel var 125. Dette er en nedgang fra 213 solgte boliger i fjerde kvartal 2017 og fra 397 boliger for ett år siden.

Ved utgangen av første kvartal var antall boliger i produksjon 2 514, mot 2 620 ved årsskiftet. Salgsgraden i porteføljen er fremdeles høy, med 84 %.

- Mens det svenske eiendomsmarkedet forsatt er avventende, viser boligmarkedet i Norge noen tegn til bedring. I begge land ser vi likevel at boligkjøperne bruker lengre tid på kjøpsprosessen enn tidligere. Det bidrar til et lavere salg og senere oppstart av nye prosjekter, som gir lavere boligproduksjon, med effekt på omsetning og resultat, sier Giske.

Industrivirksomheten er i lavsesong og omsatte for NOK 475 millioner i årets første kvartal, som er på nivå med fjoråret. Resultatet før skatt var NOK -217 (-183) millioner. Resultat­nedgangen skyldes hovedsakelig høyere kapasitetskostnader knyttet til at virksomheten har vokst i de siste årene. Veidekke ble tildelt 46 % av asfaltkontraktene for Statens vegvesen etter årets anbudsrunde.

Veidekke har satt ambisiøse HMS-mål og arbeider målrettet med holdninger og forebygging for å gjøre prosjekter og anlegg sikrere. Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet i første kvartal var 4,6, mot 4,2 både i foregående kvartal og i første kvartal 2017. Sykefraværet økte til 4,5 %, fra 4,0 % i forrige kvartal, og er på nivå med første kvartal 2017.

I kvartalet kjøpte Veidekke Entreprenør 80% av aksjene i Grande Entreprenør AS i Trøndelag, mens Veidekke Sverige har inngått avtale om å kjøpe 90,1% av aksjene i Billström Riemer Andersson AB (BRA) i Göteborg. Veidekke styrket med dette sin posisjon i viktige markeder.

Merknad: Resultatet i segmentregnskapet for 2017 er omarbeidet i henhold til ny inntektsføringsstandard, IFRS 15.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:


Konsernsjef Arne Giske, +47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og omtrent halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2018 pdf