Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 181 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 24. august 2020 innløst totalt 44 680 opsjoner til en innløsningspris på NOK 86,05. De ansatte kjøper 44 680 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp og disse overføres fra Stiftelsen i starten av september 2020. Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp sin beholdning etter denne transaksjonen er 193 105 aksjer.

Ingen opsjoner er innløst av selskapets primærinnsidere.

Aksjer kjøpt i Programmet har en salgsrestriksjon på ett år etter innløsning av opsjonene.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no