Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 70 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 18. mai 2020 innløst totalt 16 810 opsjoner til en innløsningspris på NOK 86,05. De ansatte kjøper 16 810 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp og disse overføres fra Stiftelsen ultimo 2020. Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp sin beholdning etter denne transaksjonen er 237 785 aksjer.

Ingen opsjoner er innløst av selskapets primærinnsidere.

Aksjer kjøpt i Programmet har en salgsrestriksjon på ett år etter innløsning av opsjonene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen G. Michelet, finansdirektør, +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no