Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 171 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 22. februar 2021 innløst totalt 42 140 opsjoner til en innløsningspris på NOK 63,55.

Følgende primærinnsidere har innløst opsjoner:

  • Anne Thorbjørnsen har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 63,55 per aksje. Anne Thorbjørnsen eier nå 30 952 aksjer og 2 750 opsjoner i Veidekke.
  • Hans Olav Sørlie har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 63,55 per aksje. Hans Olav Sørlie eier nå 72 687 aksjer og 2 750 opsjoner i Veidekke.
  • Lars Erik Lund har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 63,55 per aksje. Lars Erik Lund eier nå 15 907 aksjer og 750 opsjoner i Veidekke.
  • Kristina Andreasson har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 63,55 per aksje. Kristina Andreasson eier nå 2 927 aksjer og 750 opsjoner i Veidekke.
  • Siv Hege Solheim har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 63,55 per aksje. Siv Hege Solheim eier nå 9 712 aksjer og 750 opsjoner i Veidekke.

Aksjene kjøpt via opsjonsprogrammet har bindingstid på et år.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12