Opsjonsinnløsning Veidekke ASA

Totalt 60 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 27. august 2021 innløst totalt 14 600 opsjoner til en innløsningspris på NOK 57,80.
Totalt 45 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 27. august 2021 innløst totalt 19 225 opsjoner til en innløsningspris på NOK 62,11.
De ansatte kjøper 33 825 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp og disse overføres fra Stiftelsen september 2021.

250 opsjoner er innløst av selskapets primærinnsidere.

Følgende primærinnsider har innløst opsjoner:

Siv Hege Solheim har innløst 250 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 57,80 per aksje.

Aksjer kjøpt i Programmet har en salgsrestriksjon på ett år etter innløsning av opsjonene.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no