Opsjonstildeling nøkkelansatte

I henhold til generalforsamling 6. mai 2020 har styret i Veidekke ASA tilbudt 1 036 Veidekke-ansatte totalt 1 349 562 nye opsjoner. Av disse tegnet 494 ansatte seg til tilbudet, og det ble tildelt totalt 878 500 nye opsjoner.

For å delta må deltager betale 1 NOK pr. opsjon ved tildelingen av opsjonene.

Innløsningsprisen på opsjonene tildelt 14. Mai 2020 er 90,36 NOK.

Opsjonene opptjenes over ett (25 % av opsjonene), to (25 % av opsjonene) og tre (50 % av opsjonene) år etter tildeling. Alle opsjoner som ikke er innløst innen fem år etter tildeling, vil utløpe.

Opsjonen er ikke omsettelige og opptjening av opsjonene er avhengig av at deltageren er ansatt i selskapet frem til og med opptjeningsdatoen. Aksjer kjøpt i programmet vil ha en salgsrestriksjon på ett år etter innløsning av opsjonene.

Følgende primærinnsidere har tegnet seg til opsjonsprogrammet for 2020:

Konserndirektør Mats Arne Nyström
Opsjoner tildelt: 2 000. Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 20 000

Konserndirektør Hans Olav Sørlie
Opsjoner tildelt: 2 000. Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 71 090

Konserndirektør Catharina Bjerke
Opsjoner tildelt: 2 000. Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 7 085

Konserndirektør Anne Thorbjørnsen
Opsjoner tildelt: 2 000. Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 29 355

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen G. Michelet, finansdirektør, +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.