Opsjonstildeling og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Det vises til tidligere kunngjøring fra Veidekke ASA den 18. mai 2021 vedrørende Opsjonstildeling og Opsjonsinnløsning for ledende ansatte.

Vedlagt følger skjema fra Primærinnsidere iht EUs forordning om markedsmisbruk (Market Abuse Regulation).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Tittel Filtype
KRT-1500 Primary insider notifications pdf