Opsjonstildeling og opsjonsinnløsning ledende ansatte

Opsjonstildeling ledende ansatte:

I henhold til generalforsamling 5. mai 2021 har styret i Veidekke ASA tilbudt 1 044 Veidekke-ansatte totalt 1 349 562 nye opsjoner. Av disse tegnet 539 ansatte seg til tilbudet, og det ble tildelt totalt 979 900 nye opsjoner.

For å delta må deltager betale 1 NOK pr. opsjon ved tildelingen av opsjonene.

Innløsningsprisen på opsjonene tildelt 18. mai 2021 er 122,01 NOK.

Opsjonene opptjenes over ett (25 % av opsjonene), to (25 % av opsjonene) og tre (50 % av opsjonene) år etter tildeling. Alle opsjoner som ikke er innløst innen fem år etter tildeling, vil utløpe.

Opsjonen er ikke omsettelige og opptjening av opsjonene er avhengig av at deltageren er ansatt i selskapet frem til og med opptjeningsdatoen. Aksjer kjøpt i programmet vil ha en salgsrestriksjon på ett år etter innløsning av opsjonene.

 

Opsjonsinnløsning:

Totalt 266 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 18. mai 2021 innløst

totalt 118 200 opsjoner til en innløsningspris på NOK 62,11.

 

Totalt 316 deltakere i selskapets opsjonsprogram har 18. mai 2021 innløst

totalt 83 491 opsjoner til en innløsningspris på NOK 57,80.

 

Følgende primærinnsidere har innløst opsjoner:

Hans Olav Sørlie har innløst 750 opsjoner og kjøpt 250 aksjer til NOK 57,80 per aksje og 500 aksjer til NOK 62,11 per aksje.

 

Følgende primærinnsidere har tegnet seg til opsjonsprogrammet for 2021:

Konserndirektør: Hans Olav Sørlie

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 4 000
Aksjebeholdning: 73 437

Konserntillitsvalgt: Arve Fludal

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 8 649

CFO: Jørgen Wiese Porsmyr

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 110 657

Konsernsjef: Jimmy Bengtsson

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 50 587

Administrerende direktør: Torben Bjørk Nielsen

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 80 362

Direktør: Siv Hege Solheim

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 2 750
Aksjebeholdning: 9 712

Konserndirektør: Øivind Larsen

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 9 447

Konserndirektør: Terje Larsen

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 3 000
Aksjebeholdning: 112 373

Konserndirektør: Anne Thorbjørnsen

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 4 750
Aksjebeholdning: 30 952

Konserndirektør: Kristina Andreasson

Opsjoner tildelt: 2 000

Total opsjonsbeholdning: 2 750
Aksjebeholdning: 2 927

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, +47 907 59 058, Jorgen-Wiese.Porsmyr@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.