Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA

Den 5. mai 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. vedlagte utskrift av protokollen. Vedlagt protokollen er selskapets vedtekter vedtatt på generalforsamlingen.

Kontaktpersoner: Jørgen G. Michelet, finansdirektør tel: 21 05 77 22 / 917 43 856, Kai Krüger Henriksen, konserndirektør kommunikasjon tel. 21 05 77 04/905 19 360
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Protokoll fra generalforsamling 2010 pdf