Ordinær generalforsamling i Veidekke ASA

Den 10. mai 2012 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. vedlagte utskrift av protokollen. Kontaktpersoner: Jørgen G. Michelet, finansdirektør tel: 21 05 77 22/917 43 856, Kai Krüger Henriksen, konserndirektør kommunikasjon tel. 21 05 77 04/905 19 360

  
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Protokoll fra generalforsamling pdf