Presentasjon 1. kvartal 2010

Vedlagt er presentasjonen av resultatene for 1. kvartal 2010, som ble holdt på Veidekkes hovedkontor klokken 0800 torsdag 6. mai 2010.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Presentasjon 1. kvartal 2010 pdf