header

Presentasjon av resultat for 4. kvartal 2010

Presentasjon av Veidekkes resultat for 4. kvartal, holdes torsdag 10. februar kl 0800 på Veidekkes hovedkontor i Skabos vei 4, Skøyen, 0278 Oslo. Presentasjonen kan sees via webcast på www.veidekke.no og vil bli simultanoversatt til engelsk. Påmelding til presentasjonen kan sendes ir@veidekke.no eller ring til Anita Pettersen, tlf. 21 05 77 84. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12