Presentasjon av resultat for 4. kvartal 2011

Presentasjon av Veidekkes resultat for 4. kvartal, holdes torsdag 16. februar kl. 0800 på Veidekkes hovedkontor på Skøyen, Skabos vei 4, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svar sesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål/svar sesjonen kan sees via webcast på www.veidekke.no. Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål via web.

Påmelding til presentasjonen torsdag 16. februar kan sendes ir@veidekke.no eller til Anita Pettersen, tlf. 21 05 77 84.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12