PRESENTASJON

Veidekke inviterer til presentasjon av vår konjunkturrapport for de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene mandag 20. september kl. 1130 på Veidekkes hovedkontor, Skabos vei 4, Skøyen, Oslo. Det vil bli servert lunsj.

Presentasjonen samt påfølgende spørsmål/svarsesjon simultanoversettes til engelsk. Både presentasjonen og spørsmål/svarsesjonen kan sees via webcast på www.veidekke.no.

Påmelding til presentasjonen kan sendes Audun Blegen, audun.blegen@veidekke.no eller

tlf. 21 05 74 72 innen fredag 17. september.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12