PRESENTASJON

Veidekke inviterer til presentasjon av vår konjunkturrapport for de skandinaviske bygg- og anleggsmarkedene mandag 28. mars kl. 1200 på Veidekkes hovedkontor, Skabos vei 4, Skøyen, Oslo. Det vil bli servert lunsj.

Påmelding til presentasjonen kan sendes Anita Pettersen, anita.pettersen@veidekke.no eller
tlf. 21 05 77 84 innen torsdag 24. mars.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12