Regnskapshistorikk i forbindelse med ny segmentstruktur

Veidekke har tidligere i år meddelt at den svenske virksomheten deles i de to enhetene Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige. Endringen er et ledd i Veidekkes strategi som en rendyrket entreprenør og sikrer en tydelig organisasjon med operativt fokus og kortere vei fra ledelse til prosjekt. Virksomhetene ledes av henholdsvis Charlotta Nilsén og Marcus C Nilsson, som begge inngår i Veidekkes konsernledelse.

Med bakgrunn i organisasjonsendringen vil Veidekke fra og med tredje kvartal 2021 endre segmentrapporteringen, ved at informasjon om Sverige deles i Bygg Sverige og Infrastruktur Sverige.

Oversikt over hovedposter i resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og ordrereserve i henhold til ny segmentstruktur er vedlagt denne meldingen.

Veidekke rapporterer resultat for tredje kvartal 11. november 2021.

For mer informasjon, ta kontakt med: 
Jørgen Wiese Porsmyr, CFO, e-post: Jorgen-Wiese.Porsmyr@veidekke.no, telefon + 47 907 59 058

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Historical financial information per Q2 2021 xlsx