Rekordhøy ordrereserve og god start på 2016 for Veidekke

Veidekke økte omsetningen i årets første kvartal med 17 % fra i fjor til 5,9 milliarder kroner. - Gode markeder innen de fleste av våre områder og solid innsats fra våre medarbeidere har gitt en bra start på året og en ordrereserve på historisk høyt nivå, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i første kvartal 2016 ble 5,9 milliarder kroner, en oppgang på 900 millioner kroner fra første kvartal 2015. Resultat før skatt ble -15 millioner kroner, en forbedring på 27 millioner kroner fra året før. Ordreinngangen i kvartalet var på nær 8 milliarder kroner, noe som gir en samlet ordrereserve på 27 milliarder kroner (18). Dette er en oppgang på 50 % de siste 12 måneder. Resultatet pr. aksje (IFRS) ble kr -0,7 (-0,1).

- I entreprenørvirksomheten har vi fremgang både i omsetning og resultater. Aktiviteten er høy, spesielt innen private yrkesbygg i Oslo og innen boligprosjekter i Stockholm. I tillegg er det gledelig at vi har fått viktige prosjekter på Sør-Vestlandet i dette kvartalet, forteller Giske. Omsetningen for entreprenørvirksomheten endte på 5,3 milliarder kroner (4,4), og resultat før skatt 107 millioner kroner (103) i første kvartal.

- Innen eiendomsvirksomheten har den høye aktiviteten fortsatt inn i første kvartal. Spesielt i Sverige har vi nå et svært godt boligmarked som gir sterk resultatfremgang, fortsetter Giske. Omsetningen i eiendomsvirksomheten var 551 millioner kroner (462) og resultat før skatt økte til 55 millioner kroner (37). I kvartalet ble det solgt 451 boliger (462) og det var 2 398 boliger i produksjon (1 499) inkludert felleseide prosjekter. Salgsgraden for prosjekter i produksjon var ved kvartalsslutt hele 93 % (85 %).

- Lavsesong innen asfalt gir som normalt svake tall for industrivirksomheten i årets første kvartal, i tillegg er resultatutviklingen innen veivedlikehold svak. Hyggelig er det da å kunne melde om at vi har vunnet halvparten av de statlige asfaltkontraktene i år - et særdeles godt utgangspunkt for årets produksjon, avslutter konsernsjef Arne Giske. Veidekkes industrivirksomhet hadde en omsetning på 439 millioner kroner (433), og et resultat før skatt på -180 millioner kroner (-149).

I første kvartal endte Veidekkes samlede H-verdi (antall skader pr. million arbeidstimer) på 4,2 (5,3), mens sykefraværet ligger stabilt lavt på 3,9 % (4,2 %). Tallene er for de siste 12 måneder pr. første kvartal.

Det vises til styrets rapport for første kvartal 2016 for ytterligere informasjon.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, arne.giske@veidekke.no
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, terje.larsen@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Grete Nykkelmo, tlf 91 31 10 00, grete.nykkelmo@veidekke.no


Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2016 pdf