Rekordhøyt boligsalg for Veidekke

Veidekke har så langt i 2013 solgt leiligheter for 2,2 mrd NOK. -Vi har hatt stor suksess med en rekke nye salgsstarter i både Norge og Sverige siste kvartal, og vi har aldri tidligere hatt større omsetning på salg av leiligheter enn i 2. kvartal 2013, sier konsernsjef i Veidekke Arne Giske.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Skandinavia solgte i 2. kvartal 2013 til sammen 304 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 1,43 milliarder NOK, og Veidekkes andel var 925 millioner NOK.

Boligsalget i 2. kvartal økte merkbart fra 1. kvartal, drevet av et høyt boligsalg i Sverige. Dette skyldes at flere nye prosjekter ble lagt ut for salg, samtidig som det har vært godt salg i eksisterende prosjekter. Blant annet har vi i kvartalet startet salget av 97 leiligheter på første byggetrinn av Svea Fanfar i Stockholm. Her ble 60 % av boligene solgt i løpet av første salgsmåned til en verdi av ca 440 millioner NOK. -Dette er ny rekord for Veidekke så kort tid etter salgsstart, og det er svært gledelig at vi nå begynner å se gode resultater av den solide tomtebanken vi har bygget opp i Sverige, sier Arne Giske.

Salget i Norge fortsetter å være stabilt høyt. I 2. kvartal har det vært vellykkede salgsstarter i flere av våre geografiske satsingsområder. Både i Trondheim, Sandnes, Lillestrøm og Oslo har vi lagt prosjekter ut for salg som er blitt godt mottatt av markedet.

Ved utgangen av kvartalet var det 1 664 enheter i produksjon, Veidekkes andel utgjorde 1 242. Salgsgraden i porteføljen er 76 %.

Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr. 2 kvartal 2013:

Boligsalget 2. kvartal brutto 2013 (2012) 2. kvartal netto (*) 2013 (2012) Totalt brutto
2013 (2012)
Totalt netto (*) 2013 (2012)
Norge 157 (178) 106 (129) 297 (357) 201 (275)
Sverige 147 (63) 113 (49) 219 (119) 181 (105)
Totalt 304 (241) 219 (178) 516 (476) 382 (380)

* Veidekkes andel av boligsalget i felleskontrollerte selskaper, samt heleide prosjekter.

Illustrasjon

For mer informasjon kontakt:
Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

 

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12