Resultat for andre kvartal 2019

Veidekke omsatte for NOK 10,1 milliarder i andre kvartal, og resultatet før skatt var NOK 451 millioner. Veidekkes entreprenørvirksomhet fikk nye ordrer til en verdi av NOK 8,7 milliarder i kvartalet og hadde per 30. juni ordrereserver på NOK 35,3 milliarder.

– Veidekke hadde positiv utvikling i andre kvartal. Det er god fart i entreprenørvirksomheten i alle tre land, og det er gledelig å se at forbedringsarbeidet i industrivirksomheten gir gode resultater. I eiendomsvirksomheten var resultatet særlig godt i Norge, og vi ser tegn til forbedring i boligsalget i og omkring Stockholm, sier konsernsjef Arne Giske.

– Vi ser nå noen effekter av forbedringstiltakene vi har gjennomført i det siste året, og vi fortsetter innsatsen for å styrke konsernets lønnsomhet, sier Giske.

– Veidekke har ambisiøse mål for skadereduksjon. Vi legger vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig. I kvartalet som gikk registrerte vi en betydelig reduksjon i skadetallet, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekke omsatte for NOK 10,1 milliarder i andre kvartal. Omsetningsøkningen på 10 % fra i fjor kom i all hovedsak i entreprenørvirksomhetene.

Resultatet før skatt var NOK 451 millioner i andre kvartal. Industri viste god fremgang fra fjoråret, først og fremst på grunn av høyere volum og økt lønnsomhet i asfaltvirksomheten. I Eiendom bidro godt boligsalg i Oslo, sammen med gevinst fra salg av boligprosjekter, til et godt resultat i andre kvartal. I Entreprenør bidro betydelig resultatforbedring i den norske anleggsvirksomheten til resultatøkning fra i fjor.

Ordreinngangen i entreprenørvirksomheten i andre kvartal var NOK 8,7 milliarder. Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenør­virksomheten ordrereserver til en verdi av NOK 35,3 milliarder, hvorav 66 % kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende gjeld utgjorde per 30. juni NOK 4,3 milliarder, mot NOK 1,5 milliarder ved årsskiftet. Økningen i rentebærende gjeld skyldes hovedsakelig oppgjør for tidligere inngåtte avtaler om tomtekjøp i både Norge og Sverige, samt normale sesongsvingninger i første halvår. Utbytte på NOK 669 millioner ble utbetalt i mai.

Omsetningen for første halvår var NOK 18,6 milliarder, en økning på 14 % fra første halvår 2018. Veksten kom primært i byggvirksomhetene i Norge og Sverige. Resultatet for første halvår var NOK 431 millioner.

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet var 4,0 i andre kvartal, mot 5,0 i foregående kvartal og 5,3 i andre kvartal 2018. Sykefraværet var 3,8 % i andre kvartal, mot 4,6 % i første kvartal og 3,4 % i andre kvartal 2018.

For mer informasjon, ta kontakt med:

  • Konsernsjef Arne Giske, tlf. 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
  • Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
  • Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 2 kvartal 2019 pdf
Presentasjon 2 kvartal 2019 pdf