Resultat for andre kvartal 2020

Veidekke omsatte for NOK 10,2 milliarder i andre kvartal. Resultat før skatt var NOK 501 millioner. Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenørvirksomheten ordrereserver på NOK 35,9 milliarder. Resultatet per aksje for total virksomhet i andre kvartal var NOK 3,1 (IFRS).

– Veidekke legger bak seg et begivenhetsrikt kvartal. Produksjonen er opprettholdt på tilnærmet normalt nivå på tross av restriksjonene for å hindre koronasmitte, vi har omsatt for mer og levert bedre resultater enn i fjor, og vi har vunnet nye oppdrag som vi gleder oss til å ta fatt på i månedene fremover. Jeg retter en stor takk til medarbeiderne våre, som har møtt utfordringer med profesjonalitet, fleksibilitet, kreativitet – og hjerte for faget og for Veidekke, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson. 

– I første halvår gjorde vi noen viktige valg om hvem Veidekke skal være, og hvordan vi best ruster oss for fremtiden. Vi besluttet å samle de norske anleggs- og industrivirksomhetene i ett virksomhetsområde, Veidekke Infrastruktur. Med hele bredden av anleggsfaglige kompetanser i samme struktur, kan vi nå møte store anleggskunder på en bedre koordinert og mer effektiv måte, sier Bengtsson.
 

– Siden november er det arbeidet med å finne en ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten, og i juni konkluderte styret med salg. Dermed avslutter vi en fokusert og effektiv prosess til planlagt tid og med et godt resultat. Når salget er sluttført i september, står Veidekke som en rendyrket entreprenør, med en god finansiell stilling og med sterke posisjoner i de skandinaviske markedene, sier Bengtsson.

– Etter alt å dømme vil pandemien prege samfunnet i de kommende kvartalene, og ennå vet ingen helt hvilke følger den vil få. I denne situasjonen fokuserer Veidekke på å bli enda bedre på det vi kan best: Å utvikle og gjennomføre lønnsomme entreprenørprosjekter på en kostnadseffektiv måte, i nært samspill med kunden, sier Bengtsson.

Konsernets samlede omsetning på NOK 10,2 milliarder i andre kvartal er på nivå med samme periode i fjor. Mens entreprenørvirksomheten og eiendomsvirksomheten økte omsetningen, falt omsetningen i industrivirksomheten med 22 %. Omsetningsfallet i Industri skyldes hovedsakelig at det blir utført betydelig mindre reasfaltering av det offentlige veinettet i Norge.

Konsernets resultat før skatt i andre kvartal var NOK 501 millioner, mot NOK 451 millioner i fjor. I entreprenørvirksomheten var resultatet NOK 297 millioner, mot NOK 251 millioner i andre kvartal i fjor, og alle entreprenørvirksomhetene økte resultatet. I eiendomsvirksomheten var resultatet NOK 138 millioner, mot NOK 111 millioner i fjor, etter godt salg i Norge og delsalg av prosjekt i Sverige. Industrivirksomhetens resultat på NOK 80 millioner, ned fra NOK 108 millioner i fjor, er preget av volumnedgang og prispress i asfaltvirksomheten.

Entreprenørvirksomheten fikk nye ordrer til en verdi av NOK 9,9 milliarder. Ordrereserven på NOK 35,9 milliarder er på samme nivå som i fjor. To tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Ved utgangen av andre kvartal utgjorde netto rentebærende gjeld NOK 2,9 milliarder, inkludert gjeld i borettslag, og ledige lånerammer utgjorde NOK 5,3 milliarder. Veidekke har god finansiell fleksibilitet fremover. Konsernet vil i andre halvår tilpasse finansieringen til ny struktur etter utskillelsen av eiendomsvirksomheten.

Omsetningen i første halvår 2020 utgjorde NOK 19,2 milliarder, mot 18,6 milliarder i første halvår 2019. Veksten kom i den svenske anleggsvirksomheten og byggvirksomhetene i Göteborg og Skåne. Resultatet for første halvår var NOK 484 millioner, mot NOK 431 millioner i fjor. Forbedringen på 12 % kan i hovedsak tilskrives anleggsvirksomhetene.

Det ble rapportert 79 skader i andre kvartal, hvorav to alvorlige. Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 4,7, mot 4,0 i foregående kvartal og i andre kvartal 2019. Sykefraværet utgjorde 4,7 %, mot 4,1 % i foregående kvartal og 3,8 % i andre kvartal i fjor. Korttidsfraværet var tilbake på normalt nivå mot slutten av kvartalet, etter å ha økt tidlig i kvartalet som følge av covid-19-pandemien.

For mer informasjon, ta kontakt med:

- Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no

- Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no

- Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/

Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 2 kvartal 2020 pdf
Rapport 2 kvartal 2020 pdf