Resultat for andre kvartal og første halvår 2021

Veidekke omsatte for NOK 9,8 milliarder i andre kvartal. Resultatet før skatt var NOK 391 millioner, som ga et resultat per aksje på NOK 2,0. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en ordrereserve på NOK 39,7 milliarder.

– Veidekke har god fart fremover og leverer bedre resultater enn på samme tid i fjor. Vi hever resultatmarginen og viser at vi er på god vei mot å nå målene vi har satt oss for 2022. En god ordreinngang hittil i år forteller oss at Veidekkes markeder i store trekk fungerer tilfredsstillende, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– I tiden fremover vil vi fortsette å utvikle Veidekke som en rendyrket entreprenør, med vekt på effektiv drift og kort vei fra prosjekt til konsernledelse, noe omstruktureringen av Veidekkes virksomhet i Sverige er et eksempel på, sier Bengtsson.

Omsetningen i kvartalet utgjorde NOK 9,8 milliarder, som er på nivå med andre kvartal i fjor. Resultatet før skatt i andre kvartal var NOK 391 millioner, en økning fra NOK 360 millioner i andre kvartal i fjor. Fjorårets resultat inkluderte positive finansielle engangseffekter på NOK 38 millioner. Den øvrige resultatøkningen kom i Infrastruktur i Norge og i Veidekke Sverige. Samlet resultatmargin økte til 4,0 %, fra 3,6 % i andre kvartal 2020. Alle virksomhetsområdene styrket lønnsomheten sammenliknet med fjoråret, med unntak av den norske byggvirksomheten, der marginen var på nivå med i fjor.

Omsetningen for første halvår var NOK 18,1 milliarder, som er på nivå med første halvår 2020. Resultatet for første halvår var NOK 419 millioner, en økning fra NOK 244 millioner i første halvår i fjor. Resultatfremgangen kom i hovedsak i Infrastruktur Norge og i Veidekke Sverige, resultatet i Bygg Norge og Hoffmann var på nivå med første halvår i fjor. Resultatet for første halvår i fjor inkluderte kostnader for utskillelsen av eiendomsvirksomheten og finansielle effekter på til sammen NOK 47 millioner.

Netto rentebærende posisjon utgjorde NOK 2,5 milliarder ved utgangen av andre kvartal, mot NOK 3,1 milliarder ved årsskiftet. Balansen ved utgangen av kvartalet var NOK 17,2 milliarder, mot NOK 17,5 milliarder ved årsskiftet.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde NOK 10,1 milliarder, mot NOK 11,5 milliarder i andre kvartal i fjor. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven NOK 39,7 milliarder, mot NOK 39,5 milliarder for et år siden. Ordrereserven økte innenfor offentlige yrkesbygg og samferdsel, mens andelene private yrkesbygg og boliger avtok. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Samlet H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 5,5, mot 5,0 i foregående kvartal og 4,7 i andre kvartal i 2020. Det var ingen alvorlige skader i andre kvartal. Sykefraværet utgjorde 4,7 %, en nedgang fra 5,2 % i foregående kvartal.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For mer informasjon, ta kontakt med: 
Konsernsjef Jimmy Bengtsson, +47 984 70 000 
Konserndirektør Lars Erik Lund, +47 413 31 369 
CFO Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59 058

Veidekkes pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Historical financial information per Q2 2021 xlsx
Presentasjon 2 kvartal 2021 pdf
Rapport 2 kvartal 2021 pdf