Resultat for fjerde kvartal 2020

Veidekke omsatte for NOK 10,3 milliarder i fjerde kvartal. Resultat før skatt var NOK 391 millioner. Ved årsslutt 2020 utgjorde konsernets ordrereserve NOK 37,5 milliarder. I 2020 omsatte Veidekke for NOK 38,1 milliarder, og resultatet før skatt var NOK 1,1 milliarder for videreført virksomhet. Inklusive resultateffekter fra Veidekke Eiendom ble resultatet før skatt 2,0 milliarder. Resultatet per aksje for videreført virksomhet var NOK 5,8, og styret foreslår å utbetale utbytte på NOK 5,75 per aksje for regnskapsåret 2020.

– Veidekke runder av året med et godt kvartalsresultat, økt lønnsomhet og fremgang for alle virksomhetsområder. Som en rendyrket entreprenør skal vi fortsette å arbeide for å finne gode løsninger som gir verdi for kundene, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.
– Vi har klare prioriteringer; å forbedre lønnsomheten, prioritere selektiv vekst og tilby et attraktivt utbytte. Det preger prestasjonene i kvartalet og er det vi vil jobbe for fremover.

– Med stabil omsetning og god ordreinngang ser Veidekke positivt på 2021, selv om pandemien gjør det vanskelig å forutse hvordan markedet vil utvikle seg. Vårt fokus er uansett å holde god fart og planlagt fremdrift i prosjektene, sier Bengtsson.

– 2020 minte oss på at selv om vi ikke alltid rår over omstendighetene rundt oss, er det likevel vi som bestemmer hva vi gjør ut av dem. Min honnør går til alle Veidekke-kollegene mine rundt om i Skandinavia, som leverer kvalitet og gode løsninger gjennom måneder med skiftende tiltak og nye utfordringer, slik at vi i Veidekke kan levere på løftene til kundene og eierne våre, sier Jimmy Bengtsson.

Veidekke omsatte for NOK 10,3 milliarder i fjerde kvartal, mot NOK 10,0 milliarder i samme periode i fjor. Det er underliggende resultatfremgang i alle virksomhetsområder, og resultatet før skatt utgjorde NOK 391 millioner, mot NOK -83 millioner i fjor. Resultatet i fjerde kvartal 2019 inkluderte tapsavsetninger og kostnader til restrukturering på til sammen NOK 330 millioner.

Omsetningen for året for videreført virksomhet var NOK 38,1 milliarder, mot NOK 36,6 milliarder i 2019. Målt i lokal valuta var imidlertid omsetningen i 2020 på samme nivå som i 2019. Resultat før skatt var på NOK 1,1 milliarder i den videreførte virksomheten, mot NOK 596 millioner i 2019. Resultatmarginen for 2020 økte til 3,0 %, fra 2,5 % 2019, justert for fjorårets tapsavsetninger og restruktureringskostnader.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var NOK 9,8 milliarder, mot NOK 9,9 milliarder fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet ordrer til en verdi av NOK 37,5 milliarder, mot NOK 36,7 milliarder ved forrige årsskifte. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de kommende tolv månedene.

Ved utgangen av året hadde Veidekke en netto rentebærende posisjon på NOK 3,1 milliarder. Etter salget av eiendomsvirksomheten har Veidekke i fjerde kvartal inngått nye låneavtaler med DNB og SEB. Selskapet har nå kommiterte kredittrammer på NOK 2,5 milliarder. Vilkårene i avtalen med SEB er knyttet til oppnåelse av bærekraftmål. Etter avholdt ekstraordinær generalforsamling 3. desember ble det utbetalt et ekstraordinært utbytte på NOK 22,50 per aksje.

Samlet H1-verdi (antall skader per million arbeidstimer) i fjerde kvartal var 4,4, som i foregående kvartal. I fjerde kvartal 2019 var H1-verdien 4,1. Det ble ikke innrapportert noen alvorlige skader i fjerde kvartal. Sykefraværet utgjorde 5,5 %, mot 3,9 % i foregående kvartal og 4,1 % i fjerde kvartal i fjor. Økningen i sykefravær følger effekter av covid-19-pandemien.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/

Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 4 kvartal 2020 pdf
Presentasjon 4 kvartal 2020 pdf