Resultat for første kvartal 2019

Veidekke omsatte for NOK 8,5 milliarder i første kvartal og resultatet før skatt var NOK -21 millioner. Konsernet fikk nye ordrer til en verdi av NOK 9,2 milliarder i kvartalet. Veidekkes entreprenørvirksomhet hadde per 31. mars ordrereserver til en verdi av NOK 34,9 milliarder.

– Veidekkes resultat for første kvartal er som normalt preget av lavsesong for Industri og er samlet sett i tråd med våre forventninger, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

– Vi øker både omsetning og resultat i flere av entreprenørvirksomhetene, men resultatet er påvirket av svak lønnsomhet i den norske anleggsvirksomheten. Innenfor eiendom har godt salg gitt positive resultater for den norske virksomheten, mens lavere produksjon og boligpriser setter press på marginer og resultat i Sverige, sier Giske.

– I de siste kvartalene har vi gjennomført omfattende tiltak både på konsernnivå og i spesifikke virksomheter for å gjenopprette lønnsomheten. I dagens kapitalmarkedsoppdatering vil vi gå nærmere inn på dette arbeidet og på hvordan Veidekke skal blir mer lønnsomt frem mot 2020, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekke omsatte for NOK 8,5 milliarder i første kvartal, en økning på 20 % fra samme kvartal i fjor. Veksten kom i stor grad i de norske og svenske entreprenørvirksomhetene, men omsetningen økte også i flere av de øvrige virksomhetene.

Resultat før skatt var NOK -21 millioner, mot NOK -11 millioner året før. Første kvartal er normalt et svakt kvartal for Veidekke som følge av lavsesong i industrivirksomheten og deler av anleggsvirksomheten. Økt omsetning ga resultatforbedring i byggvirksomhetene, mens svak lønnsomhet i den norske anleggsvirksomheten trakk det samlede entreprenørresultatet ned. Innenfor eiendomsvirksomheten bidro godt boligsalg i kvartalet til økt resultat i Norge, mens fortsatt lav etterspørsel og prisnedgang i Stockholm samt en lavere boligproduksjon bidro til et svakere resultat i Sverige. I industrivirksomheten ga høy aktivitet i Pukk og grus resultatøkning fra fjoråret.

Finansregnskapet blir rapportert etter IFRS, som blant annet regulerer inntektsføring av boligprosjekter i Norge. Resultat før skatt i henhold til IFRS var NOK -113 millioner i første kvartal. Differansen mellom finans- og segmentregnskapet skyldes høy aktivitet i pågående prosjekter, og at det ikke er blitt ferdigstilt og overlevert boliger i første kvartal.

Ordreinngangen i kvartalet på NOK 9,2 milliarder var 37 % høyere enn på samme tid i fjor. Ved utgangen av første kvartal var ordrereserven i entreprenørvirksomheten på NOK 34,9 milliarder, en økning på NOK 1,1 milliarder fra inngangen til kvartalet. Om lag 70 % av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var NOK 3,4 milliarder, mot NOK 1,5 milliarder ved årsskiftet. Størstedelen av økningen i rentebærende gjeld kom som følge av tiltredelse av flere større tomteposisjoner. Kontantstrømmen er normalt svak i første kvartal som følge av lav aktivitet i industrivirksomheten og deler av anleggsvirksomheten.

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet var 5,0 i første kvartal, mot 4,5 i forgående kvartal og 4,6 i første kvartal 2018. Sykefraværet var 4,6 % i første kvartal, opp fra 4,1 % i foregående kvartal, men på samme nivå som i første kvartal 2018.

For mer informasjon, ta kontakt med:

•     Konsernsjef Arne Giske, tlf. 905 89 526, arne.giske@veidekke.no

•     Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

•     Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsrelasjoner Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se www.flickr.com/photos/veidekke 

Abonner på meldinger fra Veidekke 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Rapport 1 kvartal 2019 pdf
Presentasjon 1 kvartal 2019 pdf