Resultat for første kvartal 2020

Veidekke omsatte for NOK 9,0 milliarder i første kvartal, og resultat før skatt viste et underskudd på NOK 16 millioner. Entreprenørvirksomheten hadde ved utgangen av kvartalet ordrereserver på NOK 35,0 milliarder. Resultatet per aksje i første kvartal var NOK -0,7 (IFRS).

– Siden COVID-19-utbruddet traff Skandinavia, har Veidekke fokusert på å begrense smittespredning og holde produksjonen i gang. På denne måten tar vi vare på våre ansatte og trygger arbeidsplasser, samtidig som vi leverer som avtalt til kundene og sikrer verdiene i selskapet best mulig, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– I første kvartal hadde pandemien begrenset innvirkning på produksjonen i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget til Veidekke. Utsiktene fremover er imidlertid betydelig mer usikre, og selv om vi opprettholder våre langsiktige mål, knytter det seg stor usikkerhet til våre resultatforventninger for 2020, sier Bengtsson.

– Bygg og anlegg befinner seg i en senere fase av konjunktursyklusen enn mange av næringene som først ble rammet hardt av pandemien. Vi har et stort ansvar for å finne løsninger for egen virksomhet, samtidig som vi samarbeider med bransjen og myndighetene om tiltak som gjør at næringen vår fortsetter å holde hjulene i gang, sier Bengtsson.

Arbeidet med å etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur fortsetter, og valg av eierstruktur vil, som tidligere meldt, bli tatt før utløpet av andre kvartal. Som annonsert vil Veidekke også samordne industrivirksomheten og anleggsvirksomheten i Norge, som et ledd i selskapets forbedringsarbeid.

Veidekke omsatte for NOK 9,0 milliarder i første kvartal, mot NOK 8,5 milliarder i første kvartal i fjor. Omsetningen økte i både entreprenørvirksomheten og eiendomsvirksomheten, mens omsetningen i industrivirksomheten gikk ned 8 % sammenlignet med første kvartal 2019.

Konsernets resultat før skatt i første kvartal var NOK -16 millioner, mot NOK -21 millioner i fjor. Resultatet inkluderte urealisert tap på NOK 65 millioner knyttet til verdiendring på finansielle poster, urealisert valutatap i Industri samt kostnader på NOK 20 millioner knyttet til salgsprosessen i eiendomsvirksomheten. Resultatet i entreprenørvirksomheten var NOK 194 millioner, mot NOK 148 millioner første kvartal i fjor. I eiendomsvirksomheten var resultatet NOK 101 millioner, mot NOK 57 millioner i fjor. Industrivirksomhetens resultat på NOK -222 millioner var, som vanlig for årstiden, preget av lavsesong i asfaltvirksomheten og ble også negativt påvirket av et urealisert valutatap.

Ordreinngangen i entreprenørvirksomheten i første kvartal var NOK 7,2 milliarder. Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenør­virksomheten ordrereserver til en verdi av NOK 35,0 milliarder, som er på samme nivå som i fjor. Snaut to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Netto rentebærende gjeld utgjorde NOK 2,6 milliarder ved utgangen av første kvartal. Veidekke har god finansiell fleksibilitet til å møte et utfordrende marked, etter å ha gjennomført en refinansiering mot slutten av 2019, med økte lånerammer. Den for årstiden sterke kontantstrømmen skyldes svært god prosjektlikviditet i Danmark og Sverige samt valutaeffekter. Likviditetsposisjonen er ytterligere styrket av at det, som følge av den økte usikkerheten knyttet til COVID-19-pandemien, er besluttet å ikke betale utbytte for regnskapsåret 2019.

Antall rapporterte skader i første kvartal var historisk lavt, og for første gang gjennomførte Veidekke et kvartal uten noen alvorlige skader. Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) for konsernet i første kvartal var 4,0, som er uendret fra foregående kvartal og ned fra 5,0 i første kvartal 2019. Sykefraværet var 4,1 %, mot 4,0 % i foregående kvartal og 4,6 % i første kvartal i fjor.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf. 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Pressebilder

Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 39 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 1 kvartal 2020 pdf
Rapport 1 kvartal 2020 pdf