Resultat for tredje kvartal 2020

Veidekke omsatte for totalt NOK 9,5 milliarder i tredje kvartal. Resultat før skatt for videreført virksomhet var NOK 505 millioner. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet ordrereserver på NOK 37,7 milliarder. Salget av eiendomsvirksomheten ga Veidekke en gevinst i henhold til IFRS på NOK 1,1 milliarder, og resultatet per aksje for total virksomhet i tredje kvartal var NOK 11,2 (IFRS).

– Veidekke står fast ved strategien om lønnsomhet fremfor vekst, og i tredje kvartal styrket vi resultatmarginen og leverte et bedre resultat enn året før. Fremover vil vi fastholde fokuset på å gjøre kjernevirksomheten innenfor bygg, anlegg og industri enda mer effektiv og kundeorientert, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson. 

– Salget av eiendomsvirksomheten, som ble fullført per 1. september, har gitt Veidekke en sterk finansiell posisjon og en fleksibilitet som er særlig verdifull i disse usikre tider. Et av Veidekkes hovedmål er å kunne gi aksjonærene et attraktivt utbytte. Før året er omme vil vi oppfylle løftet om å utbetale et betydelig ekstraordinært utbytte etter eiendomssalget, og i tillegg vil styret foreslå å utbetale deler av det kansellerte utbyttet for 2019, sier Bengtsson.

– Selv om vi så langt i 2020 har styrket resultatene, skal vi ikke legge skjul på at det er heftet stor usikkerhet ved markedsutviklingen fremover. Så langt i år har Veidekkes samlede ordreinngang vært god. Sammen med de andre viktige milepælene vi har nådd, gir det Veidekke et solid utgangspunkt for å utnytte muligheter og utvikle oss videre som en rendyrket entreprenør med solid balanse, sterke posisjoner i de skandinaviske markedene og positiv tro på fremtiden, sier Bengtsson.

Omsetning for videreført virksomhet utgjorde NOK 9,5 milliarder i tredje kvartal, mot NOK 9,0 milliarder i samme periode i fjor. Målt i lokal valuta var imidlertid omsetningen på nivå med tredje kvartal i fjor.

Kvartalsresultatet før skatt for den videreførte virksomheten utgjorde NOK 505 millioner, mot NOK 417 millioner i fjor. Alle virksomhetsområdene hadde resultatfremgang, med størst økning  i den svenske virksomheten. Salget av eiendomsvirksomheten ga Veidekke en gevinst i henhold til IFRS på NOK 1,1 milliarder.

Ordreinngangen for kvartalet utgjorde NOK 6,4 milliarder, en økning på 19 % fra tredje kvartal i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet ordrer til en verdi av NOK 37,7 milliarder, mot NOK 36,7 milliarder ved årsskiftet. To tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de kommende tolv månedene.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Veidekke en netto rentebærende posisjon på NOK 5,5 milliarder. Salget av eiendomsvirksomheten har redusert konsernets kapitalbehov. Veidekke har derfor nedjustert kommiterte kredittrammer til NOK 2,5 milliarder. Styret i Veidekke foreslår å betale et ekstraordinært utbytte på NOK 22,50 per aksje. Utbyttet omfatter 50 % av det ordinære utbytteforslaget som ble kansellert i mars samt NOK 20 per aksje etter salget av eiendomsvirksomheten. Forslaget vil bli behandlet i ekstraordinær generalforsamling 3. desember.

Samlet H1-verdi (antall skader per million arbeidstimer) i tredje kvartal var 4,4, mot 4,7 i foregående kvartal og 4,1 i tredje kvartal 2019. Det ble ikke innrapportert noen alvorlige skader i tredje kvartal. Sykefraværet utgjorde 3,9 %, mot 4,7 % i foregående kvartal og 3,4 % i tredje kvartal i fjor.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Konsernsjef Jimmy Bengtsson, tlf. 984 70 000, jimmy.bengtsson@veidekke.no
Konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr, tlf. 907 59 058, jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no
Konserndirektør Lars Erik Lund, tlf. 413 31 369, lars.lund@veidekke.no

For pressebilder, se https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/

Abonner på meldinger fra Veidekke

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 37 milliarder, og halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Tittel Filtype
Presentasjon 3 kvartal 2020 pdf
Rapport 3 kvartal 2020 pdf