Salget av Veidekke Gjenvinning gjennomføres i juni 2011

Veidekke meldte den 9. mars om avtale inngått med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Avtalen var inngått med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Denne godkjennelsen foreligger nå, og avtalen vil således bli gjennomført medio juni med regnskapsmessig effekt i 2. kvartal 2011

 

Bakgrunn
Veidekke har inngått avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Altor offentliggjorde 15. februar 2011 kjøpet av Veolia Miljø AS. Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Miljø som Altors satsing på det norske gjenvinningsmarkedet.

Veidekke Gjenvinning har organisatorisk vært en del av Veidekke Industri. Virksomheten hadde i 2010 en omsetning på 410 mill. kroner og resultat før skatt (EBT) var 21 mill. kroner. Antall ansatte er 143. Ytterligere finansielle hovedtall for Veidekke Gjenvinning følger av vedlagte tabell.

For Veidekke innebærer transaksjonen en regnskapsmessig gevinst på ca. 105 mill. kroner samt en positiv effekt på netto rentebærende gjeld på 310 mill. kroner.

Veidekke har en god finansiell kapasitet, som blir ytterligere styrket gjennom denne transaksjonen. Konsernet ser positivt på markedsutviklingen i bygg- og anleggsmarkedene i Skandinavia og har tro på gode forretningsmuligheter for konsernets øvrige forretningsområder.

Kontaktpersoner:
Jørgen Wiese Porsmyr, Konserndirektør/CFO Veidekke ASA,
tel. 21 05 76 44 / 90 75 90 58, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Jørgen Michelet, Direktør finans og IR, Veidekke ASA,
tel. 21 05 77 22 / 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Finansielle hovedtall pdf