Selger flere boliger

Veidekke solgte totalt 284 boliger i årets andre kvartal, en økning fra 128 i første kvartal. Boligsalget er nå høyere i Sverige enn i Norge, og det er god aktivitet med byggestart for flere nye prosjekter i begge land.

I Norge har Veidekkes boligsalg (inklusive felleseide prosjekter) økt noe fra første kvartal. Dette skyldes både generell bedring i boligmarkedet, spesielt i det sentrale Østlandsområdet, samt effekten av flere salgsstarter av nye prosjekter i kvartalet. I Sverige har Veidekke hatt flere vellykkede salgsstarter og aktiviteten holder seg på et godt nivå.

- Vi ser at boligsalget øker noe i Norge, og vi har startet byggingen av fire nye prosjekter i kvartalet. Blant annet har vi nå vedtatt byggestart på Gartnerløkka i Oslo. Dette er første del av utbyggingen på Løren, der vi sammen med OBOS skal utvikle til sammen mer enn 900 boliger. I Sverige har vi nå i lengre tid hatt stabilt høy aktivitet i alle våre regioner, og også i andre kvartal har salget vært godt, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i andre kvartal til sammen 284 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 900 millioner kroner, hvorav Veidekkes andel var 680 millioner kroner.

Antallet boliger i produksjon er 1.453, hvorav Veidekkes andel utgjør 1.079. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 73 %.


Boligsalgstallene for Veidekke pr andre kvartal 2014 (2013 i parentes):

  Antall salg inklusive felleseide prosjekter (bruttosalg)

2. kvartal 2014 (2013)
Veidekkes andel av salg (nettosalg)

2. kvartal 2014 (2013)
Norge 118 (157) 73 (106)
Sverige 166 (147) 164 (113)
Totalt 284 (304) 237 (219)


For mer informasjon kontakt:

Direktør for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, audun.blegen@veidekke.no

Finansdirektør Jørgen Michelet, tlf +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Halvparten av de
6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, omsetningen er på 21 milliarder (2013), og selskapet har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Prosjektet Gartnerlokka pdf