header

Skal bygge ny skole på Gol

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Gol kommune om oppføring av komplett ny skole i Gol sentrum. «Nye Gol skule» utføres i totalentreprise og blir en 1- 10 skole med 750 elevplasser. Kontrakten er på 208 millioner kroner ekskl. mva.

Skolen bygges i jomfruelig terreng og er første trinn på Hallingmo-området. Området ligger i tilknytning til samfunnshus, idrettsanlegg, videregående skole og området skal bygges ut med tanke på undervisning, kultur og idrett. Det er blant annet til utredning flerbrukshall, bibliotek, kunstisbane og kulturbygg på samme område.

Nye Gol skule får et bruttoareal på 8.500 m2 eks. boder og inngangspartier. Bygget føres opp i plasstøpt betong, stål og hulldekkelementer med tak av lettakselementer. Yttervegger blir i tradisjonelt bindingsverk med royalimpregnert ytterkledning. Bygget skal også inneholde allrom med scene og teleskoptribune.

- Det er spesielt hyggelig å få denne kontrakten av Gol kommune. Kommunen er og har vært blant våre største oppdragsgivere i de snart 28 årene vi har vært etablert i Hallingdal. Dette er et betydelig oppdrag i vårt område, og har mye å si for våre 44 lokalt ansatte lærlinger, fagarbeidere og ledelse som er bosatt i nærområdet. Det vil også ha mye å si for mange av våre lokale underentreprenører og leverandører, sier avdelingsleder Jørgen Holestøl i Veidekke Hallingdal.  

Arkitekt er Arkitektene VIS À VIS fra Trondheim. Prosjekteringen er allerede i gang, og fysisk byggestart blir i løpet av september. Bygget skal stå klart til bruk til skolestart 2016.

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Sverre Liavaag i Veidekke, tlf 90 74 18 77, sverre.liavaag@veidekke.no
Avdelingsleder Jørgen Holestøl i Veidekke tlf 99 58 17 84, jorgen.holestol@veidekke.no
Prosjektleder Sigvart Flåm i Gol Kommune, tlf 90 52 45 12, sigvart.flam@gol.kommune.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon Nye Gol Skule pdf