Skal bygge nye lokaler for Stortinget

Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale med Stortinget om å bygge nye kontorlokaler for Stortinget i Prinsens gate 26 og et nytt post- og varemottak under Wessels plass. Kontraktssum er 372 millioner kroner ekskl. mva.

Prinsens gate 26 er fra 1880-tallet, og er i dag preget av setnings­problemer. I tillegg er infrastrukturen gammel, og det er et generelt stort behov for oppgradering av bygningen. Derfor skal Veidekke rive alt unntatt fasaden, refundamentere ytterveggene, grave ut for en ny kjelleretasje og bygge nye og effektive kontorlokaler for Stortinget.

I tillegg skal Veidekke bygge nytt post- og varemottak under Wessels plass med tunell til stortingsgarasjen.

Prinsens gate 26 har huset ærverdige Halvorsens Conditori. Konditoriet har nå flyttet ut, men det vil bli lagt til rette for at det kan fortsette sin virksomhet i lokalene når byggearbeidene er ferdigstilt. Parallelt med Stortingets prosjekt gjennomføres en omlegging av trikkespor og vann- og avløpsledninger i området. For å redusere ulempene for naboer og de som ferdes i området er de ulike aktørenes prosjekter godt koordinert.

Veidekke starter opp byggearbeidene i slutten av juni måned, og de skal være avsluttet sommeren 2017. Nærmere informasjon finnes på https://www.stortinget.no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Byggeprosjekter/P26/


For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Marianne W. Haugen, Veidekke, tlf 91 57 77 30, marianne.haugen@veidekke.no

Kommunikasjonsrådgiver Jorunn Nilsen, Stortinget, tlf 93 89 82 00, jorunn.nilsen@stortinget.no 

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Pressebilde Stortinget pdf