Skal bygge passivhusskole sør for Stockholm

Veidekkes datterselskap Arcona har fått i oppdrag å bygge Glömsta skole og idrettshall i Flemingsberg i Huddinge kommune. Oppdraget er et samspillsprosjekt med en målpris på 215 millioner SEK eksklusive mva.

Glömsta skole blir en grunnskole for 720 elever. Bygningsmassen på 9 400 m2 får en moderne utformet planløsning med korridorløst læremiljø som skaper stor fleksibilitet. I tilknytning til skolen skal Arcona også bygge en idrettshall. Skolen skal oppfylle kravene for passivhus og klassifiseres til Miljöbyggnad nivå silver. Med blant annet bergvarme og solfangere skal energibruken ligge på kun 25 kWh/m2 pr år.

- Vi har valgt Arcona som vår samarbeidspartner for dette prosjektet ettersom de har en gedigen erfaring med å drive samspillsentrepriser fra tidlig fase og samtidig kunne presentere den beste organisasjonen og beste måten å drive prosjektet på, sier Johann Månsson, prosjektleder for Huge Fastigheter AB.

Se også video/animasjon på Youtube om skolen: http://youtu.be/y8Q13eDpPNk

For mer informasjon kontakt:
Niklas Virving, affärschef Lean Construction i Arcona, tlf +46 8 601 21 71, niklas.virving@arcona.se
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre økonomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Illustrasjon Glomsta skole pdf