Skal sikre fylkesvei 7 i Hardanger mot ras

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å utføre rassikring på fylkesvei 7 Lussandberget i Granvin kommune. Kontraktssummen er på 206 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget omfatter sikring av en strekning på 2,4 kilometer, med 400 meter i dagsonen i hver ende og en tunnel på 1,6 kilometer på midten. Vegprosjektet sikrer fremkommeligheten for bilistene på en rasutsatt strekning og fjerner en flaskehals på strekningen mellom Øystese og fergekaien i Kvanndal.

Dette er det tredje kontrakten på rad for Veidekke om rassikring langs Hardangerfjorden i løpet av de siste årene. Arbeidet starter opp umiddelbart, og skal være avsluttet i desember 2016. 

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:

Prosjektleder Øistein Brandt i Veidekke, tlf 90 69 07 49, oistein.brandt@veidekke.no 

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Pressphoto Fv7 pdf