Skal utbedre E105 i Finnmark

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om å utbedre 5,5 kilometer av Europavei 105 sør for Kirkenes i Sør-Varanger kommune. Oppdraget er verdt 269 millioner kroner ekskl. mva.

Strekningen som skal utbedres går mellom Bjørkheim og Elvenes i Sør-Varanger på det som er eneste riksveiforbindelse mellom Norge og Russland. Veidekke skal oppgradere 3,2 kilometer av dagens trasé, mens 2,2 kilometer skal legges i en helt ny trasé inkludert en tunnel på 690 meter. Der vegen følger nåværende trasé blir det lagt gang/ sykkelveg parallelt med kjørebanen. På resten av strekningen kan myke trafikanter bruke nåværende E105 som vil bli degradert til kommunal veg.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Vi får bruk for vår samlede kompetanse innenfor samferdsel, og vi skal drive masseforflytting i stor skala. Et slikt oppdrag betyr mye for Veidekkes virksomhet i Nord-Norge, og for våre mange samarbeidspartnere og leverandører, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør, Distrikt Nord.

Arbeidene starter opp i september, og skal være ferdigstilt innen september 2016.

For mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke, tlf 97 98 30 84, ronny.robertsen@veidekke.no

Prosjektleder Kåre Ramberg i Vegvesenet, tlf 97 64 81 13, kaare.ramberg@vegvesen.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke pdf