Skrev storkontrakt i Bodø

Veidekke Entreprenør har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen Region nord om å bygge av ny innfartsvei på riksvei 80 til Bodø. Oppdraget omfatter strekningen fra Hundstadmoen til Bodøelv og er en del av bypakke Bodø. Kontraktssummen er på 894 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal bygge 3,5 kilometer firefelts hovedvei med en to-løps tunnel på 2,8 kilometer foran Bodin leir og dagsoner på begge sider. I tillegg inngår til sammen 700 m sideveier og 14 betongkonstruksjoner i prosjektet, blant annet fire portaler og en gangkulvert under jernbanen på Hundstadmoen.

Det skal tas ut 500.000 m3 fjell fra tunnelen og 80.000m3 fjell i dagsonen. Fjellmasse skal i all hovedsak deponeres i sjø på Langstranda.

Arbeidet starter opp i februar, og skal være avsluttet i juni 2019. Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2014.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:

Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke, tlf 97 98 30 84, ronny.robertsen@veidekke.no

Prosjektleder Jo Stormyrbakken i Veidekke, tlf 99 27 78 65 jo.stormyrbakken@veidekke.no

Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Illustrasjon Rv 80 pdf