Solid fra Veidekke

Resultatet for Veidekke i fjerde kvartal ble 206 MNOK av en omsetning på 5,4 mrd. NOK. For hele 2011 ble resultatet 751 MNOK og omsetningen 17,9 mrd. NOK. - Det er mange piler som peker oppover i Veidekke nå. Omsetningen, resultatet, marginene, ordrereserven og boligsalget øker, så på tross av pressede entreprenørmarginer ble 2011 et meget godt år for Veidekke, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Veidekkes omsetning i 2011 var 17,9 mrd. NOK (16,3 mrd. NOK i 2010). Resultatet før skatt ble 751 MNOK (590 MNOK). Ordre­reserven for konsernets entreprenørvirksomhet er nå på 13,9 mrd. NOK (12,2 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet. Resultatet pr. aksje ble kr 4,80 (kr 2.60), og styret foreslår et utbytte på kr 2,75 pr. aksje (2,50).

Entreprenørvirksomheten
Resultatene i Norge og Sverige i fjerde kvartal preges av arbeid på kontrakter som ble inngått i lavkonjunktur med sterkt marginpress, mens omsetningen i alle de tre landene økte med nesten 20 % i kvartalet. I Danmark økte omsetningen med hele 32 % i kvartalet sammenlignet med året før, og resultatet ble en rekordmargin på 6,3 %. Mens ordrereserven har gått ned i Sverige, har den økt sterkt i Norge og Danmark gjennom året.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten i fjerde kvartal ble 4 152 MNOK (3 481 MNOK), mens resultatet ble 110 MNOK (186 MNOK). For året 2011 ble omsetningen 14,4 mrd. NOK (12,7 mrd. NOK) og resultatet 301 MNOK (568 MNOK).

Eiendomsutvikling
Den positive utviklingen med økt boligsalg i og omkring de store byene fortsatte gjennom året i Norge, mens i Sverige resulterte den internasjonale finansuroen i lavere boligsalg i annet halvår. Antall boliger i produksjon var 1 104 ved årets utgang (901). Det ble solgt 193 boliger i fjerde kvartal (146) og 693 boliger i hele 2011 (628).

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet i fjerde kvartal endte på 457 MNOK (303 MNOK) og resultatet ble 28 MNOK (-9 MNOK). For 2011 endte omsetningen på 1 526 MNOK (1 066 MNOK) og resultatet på 281 MNOK (14 MNOK).

Industri
For asfaltområdet ble det en sterk sesongavslutning med én måned lengre produksjonstid enn året før. Innen området pukk og grus var det høy aktivitet og god lønnsomhet i kvartalet. Også veivedlikehold fortsatte den gode utviklingen i fjerde kvartal, og virksomheten går nå i balanse.

Samlet omsetning i Veidekke Industri i fjerde kvartal ble 985 MNOK (897 MNOK), og resultatet ble 60 MNOK (7 MNOK). For hele 2011 ble omsetningen 3 401 MNOK (3 076 MNOK), og resultatet ble 216 MNOK (64 MNOK).

HMS
Sykefraværet for alle ansatte i Norge i fjerde kvartal var 5,6 % (5,6 %), mens det i Sverige var 3,7 %
(3,5 %) og i Danmark 2,4 % (2,3 %). H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer, 12 måneder rullerende) endte på 6,1 (6,9) i fjerde kvartal.

Det vises også til styrets rapport for fjerde kvartal 2011 som er vedlagt pressemeldingen.

 Rapport 4. kvartal 2011 webrapport

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Terje R. Venold, tlf 21 05 77 01 / 905 82 323, terje.venold@veidekke.no
Konserndirektør/CFO Jørgen W. Porsmyr, tlf. 21 05 76 44 / 907 59 058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 905 19 360, kai.henriksen@veidekke.no

   

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og en omsetning på 18 milliarder kroner (2011). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Dato Tittel Filtype
30.06.2018 Rapport 4 kvartal 2011 pdf