Solid ordreinngang og omsetningsvekst

Omsetningen i tredje kvartal 2017 var 7,9 milliarder kroner, en økning på 6 % sammenlignet med tredje kvartal 2016. Resultat før skatt var 523 millioner kroner, mot 507 millioner kroner, eksklusiv positiv engangseffekt på 90 millioner, i tilsvarende periode i fjor. Resultat per aksje var 3,4 (3,8) kroner i henhold til segmentregnskapet.

- Det er tilfredsstillende at vi øker både omsetning og resultat i tredje kvartal. Vi har hatt god aktivitet i asfaltvirksomheten og høy boligproduksjon. Resultatene er fortsatt preget av svake marginer i deler av virksomheten og det er igangsatt flere forbedringsprosesser, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes omsetning i tredje kvartal var 7,9 (7,4) milliarder kroner. Økningen kom i entreprenørvirksomhetene i Sverige og Danmark og i den svenske eiendomsvirksomheten. Resultat før skatt i tredje kvartal var 523 (507) millioner kroner.

Ordreinngangen på 9,0 milliarder kroner i tredje kvartal resulterte i en samlet ordrereserve på 31,8 milliarder kroner.

- For oss er det viktig å vinne de rette jobbene. I dette kvartalet har vi vunnet flere store og viktige oppdrag og det har resultert i en ytterligere styrking av ordrereserven, sier Giske.

Omsetningen i Veidekkes entreprenørvirksomhet var 6,1 (5,9) milliarder kroner og resultat før skatt var 185 (213) millioner kroner i tredje kvartal. Det var omsetnings- og resultatvekst i den svenske og danske virksomheten, mens omsetning og resultat falt i den norske virksomheten. 

- Markedssituasjonen for byggvirksomheten på Sør- og Vestlandet i Norge preger resultatene, og det jobbes fortsatt godt med å bedre lønnsomheten i anleggsvirksomheten. Øvrige deler av den norske virksomheten har godt driv. Virksomheten i Danmark fortsetter å levere sterke resultater, mens Sverige også i dette kvartalet bedrer resultatmarginen etter tiltak både i bygg- og anleggsvirksomheten, sier Giske.

I eiendomsvirksomheten økte omsetningen til 684 millioner kroner fra 454 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Resultat før skatt var 141 (123) millioner kroner i kvartalet. Til sammen ble det solgt 187 (317) boliger i tredje kvartal, inklusive felleseide prosjekter. Samlet salgsgrad for boliger i produksjon var 86 %.

- Boligproduksjonen i kvartalet var høy og resultatet økte sammenlignet med fjoråret, men Veidekke solgte færre boliger enn i de foregående kvartalene både som følge av at vi hadde få boliger for salg og at boligmarkedet spesielt i Oslo og Stockholm er svakere, forteller Giske

Industrivirksomheten hadde høy aktivitet i tredje kvartal, med en omsetning på 1,7 (1,4) milliarder kroner og et resultat før skatt på 218 (183) millioner kroner.

- Det er høy aktivitet og gode resultater innen asfaltvirksomheten og pukk- og grusvirksomheten samt konsolidering og endringer innen Drift og Vedlikehold, sier Giske.

Veidekkes samlede H-verdi (antall fraværsskader per million arbeidstimer) siste tolv måneder var 4,6 ved utgangen av tredje kvartal. Til sammenligning var H-verdien 4,2 kvartal i forrige kvartal og 3,9 i tredje kvartal 2016. Sykefraværet var på 3,6 (3,2) %.

For pressebilder se www.flickr.com/photos/veidekke, for mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf + 47 905 89 526, arne.giske@veidekke.no
Finansdirektør Jørgen G. Michelet, tlf + 47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no
Kommunikasjonsdirektør Lars Erik Lund, tlf + 47413 31 369, lars.lund@veidekke.no

Abonner på meldinger fra Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner, og om lag halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Tittel Filtype
Rapport 3 kvartal 2017 pdf